Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularza kontaktowego udostępnionego przez Serwis ireneuszkozlowski.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Ireneusz Kozłowski właściciel Ireneusz Kozłowski SA, ul. Melchiora Wańkowicza 54, 15-166 Białystok (NIP: 9660512484)
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, a w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 201r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, z późn. zm.), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowania, która zostaje wyrażona poprzez skorzystanie z formularza w celu nawiązania kontaktu z właścicielem Usługodawcy. Ponadto dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików „cookies”
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularz tj. dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są profilowane, jak również nie zostaną sprzedane, ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je w ten sposób umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowego działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, stosowne informacje można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego albo środków komunikacji wskazanych w zakładce KONTAKT.
 13. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe są zbieranie automatycznie w logach systemowych Serwisu poprzez pliki cookies.
 14. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego łączy się z serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a jego czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.
 15. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak również cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z serwisu.
 16. Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookie:
  1. niezbędne pliki cookie – konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem polityki prywatności
  2. analityczne pliki cookie – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w serwisie. Pozwalają ustalić, które zakładki są bardziej, a które mniej popularne i zrozumieć jak użytkownicy poruszają się po stronie. Za pomocą tych plików cookies możliwe jest badanie statystyk i poprawienia wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości użytkownika. W przypadku niewyrażenia zgody na ich wykorzystanie, Usługodawca nie będzie posiadał informacji kiedy Użytkownik odwiedził Serwis.
 17. Wykorzystanie plików cookies wymaga zgody Użytkownika. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
 18. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać przy pomocy przeglądarki internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące ustawiania zmian stosowania plików cookies określają podane poniżej linki:
  1. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 19. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.