Wdrożenie założeń strategii wzorniczej w firmie Ireneusz Kozłowski SA co spowoduje wprowadzenie w firmie innowacji produktowej i wzrost konkurencyjności

Cel Projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Ireneusz Kozłowski SA i zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wdrożenie nowego produktu na rynek w postaci ogrodzeń segmentowych.

Efekty projektu:
Nabycie i wprowadzenie do ewidencji środków trwałych w postaci spawarki laserowej i myjni do malarni proszkowej. Wzrost przychodów w firmie poprzez wdrożenie założeń wzorniczych i innowacji produktowych w postaci linii ogrodzeń segmentowych. Poprawa wizerunku firmy na rynku poprzez specjalistyczne usługi doradcze w obrębie marki, marketingu i komunikacji. Zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Wartość projektu:

  • Wydatki ogółem – 1 193 961,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne – 970 700,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 627 990,00 PLN